11

Jul

Chè sen nhãn Thiền Quang

Địa chỉ: gần bánh mỳ Phúc, số 14 Thiền Quang
Vì sao ăn: vì thanh và mát, hàng chè này nổi tiếng lâu rồi, nước sen thanh mát (đảm bảo), hạt sen tươi và bùi, nhãn được lựa chọn cẩn thận nên dày cùi, ăn vào mát lịm! Thích!
Mùa nhãn không kéo dài nên các bạn nhanh chân nghen ;)

Burii

Chè sen nhãn Thiền Quang

Địa chỉ: gần bánh mỳ Phúc, số 14 Thiền Quang

Vì sao ăn: vì thanh và mát, hàng chè này nổi tiếng lâu rồi, nước sen thanh mát (đảm bảo), hạt sen tươi và bùi, nhãn được lựa chọn cẩn thận nên dày cùi, ăn vào mát lịm! Thích!

Mùa nhãn không kéo dài nên các bạn nhanh chân nghen ;)

Burii

  1. sweetierr reblogged this from truanayangi
  2. truanayangi posted this