11

Jul

Cùng share và cùng nhớ nhé mọi người.
Hoặc tốt nhất là các bạn có thể in ra (hoặc vẽ ra) 1 bản rùi dán vào tủ lạnh.
Thân.

Burii

Cùng share và cùng nhớ nhé mọi người.

Hoặc tốt nhất là các bạn có thể in ra (hoặc vẽ ra) 1 bản rùi dán vào tủ lạnh.

Thân.

Burii

  1. ngansjournal reblogged this from truanayangi
  2. 4alls reblogged this from truanayangi
  3. tinhcadumucd10 reblogged this from truanayangi
  4. bananaprincessxx reblogged this from truanayangi
  5. sweetierr reblogged this from truanayangi
  6. karinazheng reblogged this from truanayangi
  7. truanayangi posted this